vrijdag 24 augustus 2012

Hallo wereld, de stad is van ons!

Tilburgse leerlingen mogen van zich laten horen: ´Hallo wereld, de stad is van ons!´ Beeldend kunstenaar Koen Delaere gaat met ze aan de slag. Hij vindt de aanwezigheid van kinderen té onzichtbaar in de stad. Boodschappen van de overheid en commerciële bedrijven vullen de openbare ruimte met reclameslogans, waarschuwingen en verboden. Delaere wil leerlingen laten communiceren aan het grotere publiek door het maken van vlaggen.
Koen Delaere met leerlingen aan het werk

 Het project ’Hallo wereld’ is ontleend aan het thema van de Kinderboekenweek 2012: culturele diversiteit en identiteit. Zo heeft ieder land of elke cultuur zijn eigen symbolentaal. De Tilburgse leerlingen gaan dan ook een eigen vlag ontwerpen door gebruik te maken van patronen en vormen die aansluiten bij hen zelf en hun leefomgeving. Maken zij daarmee de stad mooier? Eigenen zij zich de stad toe? Of laten zij zien wat hen bezighoudt?
 

Beeldend kunstenaar Koen Delaere begeleidt de leerlingen in het ´vlaggenproject´. In de klas krijgen de leerlingen een voorbereidende les over vlaggen, banieren en vaandels in zowel het verleden als heden. Het ontwerp en de uitvoering ervan vinden in drie dagdelen onder andere plaats in Vincents Tekenlokaal. De lessen zijn in september / oktober, voorafgaand aan de Kinderboekenweek. De resultaten worden getoond in november in of rondom Bibliotheek Koningsplein, aansluitend bij de presentatie van ´Taal van Tilburg´ dat door Stadsmuseum Tilburg is geïnitieerd.
 
Duur: Projectweek in september / oktober (in overleg)
Kosten: € 250,- per klas
Groep: BO middenbouw / bovenbouw
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op via
boekingenvtl@mommerskwartier.nl