zondag 8 juli 2012

Tilburgse taal als afspiegeling van volkscultuur


Bron: krekwekdogt.blogspot.com

Wanneer je  in gesprek gaat over de Tilburgse taol dan staan niet zozeer woord-, zinsgebruik en spelling centraal, maar vooral de (volks)cultuur van de stad. Zo ook het onderwerp 'Koosje Koosje' waarover de heer en mevrouw Nouwens ondervraagd worden in een interview door de Tilburgse 'Werkgroep dialect' (eind jaren '70, begin jaren '80). De uitwerking van het interview is gedaan door Hans Hessels.


(mevr. N)..ginge ze dè, dè liedje zinge.. zo òn de deure..

Jè, èn han ze derèège dan verkleed òf zôo?

Jaoao, dan han, dan waare ze verkleed, dan han ze grôote kleeren aon òf e.. van de ouwelui òf zôo hè, ene grôote jas, enen hoed op, ene waandelstòk bij oe.

Hè?Zèn er eigenlijk nog, dè zit ik me af te vraoge, zèn er nog iets van eh foto’s of zo van dè Koosje Koosje zingen of…

Jè,… die zullen er wèl zèèn, want aggij… bij jöllie in die, in die ar..archieve, die moeten er tòch zèèn!?

Der zit wel van alles mar tis moeilijk te berèèke want..

Jao?

Ja,  een hille hoop dinge dòr eh kunde gewoon nie bijkomen omdèt dè gewoon.. nou ja.. eh.. zeg mar eenmalige stukken zijn en dan hebben ze liever nie dè ge daor ònkomt

O jè!?...

Dan is het moeilijk om dingen ..

(mevr. N)..mar bij, mar bij ouwere mènse zôo die kunnen er nòg wèl es footoos van hèbbe, van der èège..

Ja, daarom vraog ik dè ok telkens want dan kunnen we misschien zo van de heemkundekring daor wir  fotocopieën van maken en zo..

(mevr, N): ……

En eh, dingen die hier irst zo in Tilburg gebeurden net as bevobbeld toen met het planten van de Wilhelminabôom en zo kunde daor nog dingen van herinneren?

Nèù….

Nee?

Nèè, dè kan ik men èège nie van herinnere, van die bôome plante,,,

En van de opening van het kanaal en zo?

Jaowel! Jè, jè, jè, dè kan ik wèl!

Ja?

Jè, nèt as hier de Piushaove dies et liste, et liste gemòkt, dè weet ik wèl ..tenminste dè wil zègge, ik weet nòg verèkt goed dè hil Tilburg ötliep, dè is geleeje..