zaterdag 17 maart 2012

Hans Stevens - Taal- en beeldonderzoek

Film: Martijn de Boer
Tekst: Karin van Pinxteren

In 2011 exposeerde Hans Stevens - de weg bij het een boek EN - galerie Kokon in Tilburg. Ter gelegenheid daarvan werd o.a. een filmpje gemaakt, dat op You Tube is gezet. Onderstaande tekst is daarvan overgenomen. De tekst is van Karin van Pinxteren.

Beeldend kunstenaar Hans Stevens doet al jaren taal- en beeldonderzoek. De toepasbaarheid van het EN-principe (b)lijkt universeel. Met deze expositie wordt gepoogd enig inzicht te geven over ontstaan en inhoud van dit werk en de gevolgen ervan.

Centraal in deze tentoonstelling staat zijn boek 'de weg bij het een boek EN' (spaties kloppen). Het is een meerdimensionaal 'taalontwerp' dat hij in de jaren 70 en 80 ontwikkelde maar nog niet voltooide. Intussen werkte hij aan verbeteringen en toevoegingen wat tot deze fase in zijn werk heeft geleid. Het is een boek en een projectie.

Naast het taalontwerp maakt Hans sinds 20 jaar 'dag-A4tjes' waarin gebeurtenissen al tekenend worden vastgelegd. Fascinerende bladen, werelden op zich en allemaal anders. Soms lijken het woorden maar zijn het tekeningen. Naast het verhaal dat wordt verteld zijn de bladen ook als beeld te zien en zijn het prachtige velletjes op zich. Hans staat door en met dit totaalwerk midden in de wereld omdat hij lokaal en mondiaal noteert wat er om hem heen gebeurt.

De tentoonstelling is opgebouwd uit gradaties van wit, ruimtelijke stapelingen, stapels tekeningen, kaartenbakken en boekprojecties waar tekstbeelden in elkaar overvloeien. Het is Hans zijn wittige fragiele papieren wereld waar je zelf doorheen beweegt. Diffuus, nergens hard, soms verderlicht. Je kunt inzoomen, je kunt het geheel ook als een installatie zien.

Een stukje een tekst over Hans: 'Wars van de druk van het huidige tijdsgewricht, waarin het geweld van de valutamarkt een steeds meer allesoverheersende factor wordt is hij consequent bezig zijn verhaal af te maken. Samen met een rigide technologiscisme en een massaal beeldsimplisme is die dus zo quasi vrije markt, de hoofdoorzaak van mateloos veel ellende. Voor Hans Stevens is dit de reden, zo niet de obsessie, dat ten grondslag ligt aan zijn werk.'

Hij treedt sporadisch naar buiten omdat zijn doorwrochte tentoonstelling zich permanent in zijn woning en atelier bevindt wat zich uit in een overweldigende doorgroeiende hoeveelheid tekeningen.

In 2011 kon het fundament van zijn werk 'in de mooie ruimtes van Galerie Kokon' worden aanschouwd.