donderdag 1 maart 2012

Letterkundige uitbreiding van het WTT

Op website CuBra is het project van start gegaan waarmee het Woordenboek van de Tilburgse Taal de komende maanden zeer uitgebreid wordt met bewijsplaatsen en ook nieuwe trefwoorden uit letterkundig werk, geschreven in het Tilburgs.
Het spits wordt afgebeten door een lijst van bewijsplaatsen uit negen lange columns die Kubke Kladder in 1929 en 1930 publiceerde in de Nieuwe Tilburgsche Courant.
De onderdelen van de lijst zullen te zijner tijd hun weg vinden naar de bijbehorende trefwoorden in het Woordenboek. Om redenen van efficiency gebeurt dit pas nadat een aantal lijsten beschikbaar is. Alle lijsten worden echter ook afzonderlijk op de site bewaard en zijn eveneens te downloaden als PDF-bestand. Daardoor wordt het ook inzichtelijk wat precies het aandeel van een auteur is in het Woordenboek.

Kubke Kladder is een van de pseudoniemen van de journalist en heemkundige Pierre van Beek, die ongeveer dertig jaar later een belangrijke en grote serie artikelen over het Tilburgs zou schrijven onder de titel Tilburgs Taalplastiek. Het werk van Van Beek is integraal op website CuBra beschikbaar onder redactie van Ben van de Pol.

Enige voorbeelden van fragmenten uit de columns van Kubke Kladder (de teksten zijn weergegeven zoals ze geschreven werden):

de vernòmste hèlft van oe traawbuukske = je echtgenote
Zède getrouwd dan wordt dè netuurlijk 'n moeilijker geval mar d'r is toch ôk wel 'n mouw on te paassen. Ge brengt [van de kermis] vur oe vernomste helft van oe trouwbuukske bij zo'n gelegenheid 'nen buil stroopmoppen of 'n paor kwatta's mee; dè is 'n veul beter remedie tegen onweer as 'nen bliksemafleijer: de bui drijft over zonder dè-ge't rommelen heurt! (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 4; 2-11-1929)

vur mèèd woone = als meid, dienstmeid bij iemand inwonen
Keeke, 'n dochter van Nol van Willeke de Goey, die bij Sjef Koolen vur meid wont, kwaam net toen ik de liste kan vatte, buite geschoten. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 5; 7 en 14-11-1929)

peliesie-uur = sluitingstijd van café’s
Toen 't pelitie-uur was, hè 'k ze in den errem nor de stee van Sjef Koolen gebrocht. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 9; 22-02-30)

De lijst is hier te vinden
De publicatie van nieuwe lijsten zal ook in dit blog aangekondigd worden.