donderdag 29 maart 2012

Nieuwe woorden ontdekt: ´ponnie´ en ´kalido´


De uitbreiding van het Woordenboek van de Tilburgse Taal vordert gestaag. Ed Schilders doet verslag: ´De afgelopen dagen zijn drie nieuwe woordenlijsten toegevoegd met samen meer dan duizend bewijsplaatsen van het geschreven Tilburgs.`

Het betreft:
Uit taalhistorisch oogpunt zijn de teksten van Jaansen/Heerkens zeer interessant. Het onderzoek leverde bijvoorbeeld twee woorden op die tot nu toe niet bekend waren in de bestaande woordenboeken:
- ponnie, in de betekenis van een dienstmeid die inwoont bij een boer of op de pastorie
- kalido, in de betekenis van ‘hoofd’.
Over de herkomst van die woorden tasten we nog volledig in het duister.


Piet Heerkens
Verder bleek pater Piet, vooral bekend gebleven door zijn tekst voor het ‘Tilburgs Volkslied’, een groot kenner van de duivel, getuige deze voorbeelden (in hun oorspronkelijke spelling):
  • As den duuvel zélf nie kan kome, dan stuurt ie er z'n wijf henen.
  • As ge 't over den duuvel hebt, dan ziede z'n stertje wiebere! 
  • In nood dan vreet den duuvel vliege!
  • ...en ge trekt 'n gezicht as 'n pötje vol duuvels.
  • ...wè stinkt oewen tabak toch! Hedde 'm van den duuvel z'n moer gekocht?
  • Wè gij er in [in de collectezak] zudt doen dè waar wel zoo'n verdimd klein bietje dè den duuvel et er nog nie in veenen kos al hielp 'm z'n schoonmoeder zuuke!
  • ...dè spiegels over et algemeen liegen as den duvel... 
De lijsten staan al op de website, ook als PDF. De vindplaatsen worden in een later stadium ingewerkt in het woordenboek zelf.