woensdag 11 april 2012

Fotowedstrijd ´Taal van Tilburg´

Paul Spapens

Foto: Henk van Hooijdonk
De Tilburgse Foto Akkedeemie, een initiatief van de Stichting Tilburgse Taol, het Stadsmuseum Tilburg en fotobureau Pix4Profs organiseren een fotowedstrijd met als titel ‘Taal van Tilburg’. Als onderdeel van deze wedstrijd kan worden deelgenomen aan een Tilburgse fotocursus onder leiding van beroepsfotograaf Jan Stads. Ook deze cursus wordt gegeven onder auspiciën van de Stichting Tilburgse Taol.

De fotowedstrijd maakt deel uit van een groot project van het Stadsmuseum. Dit hele jaar wordt door een groot aantal organisaties op uiteenlopende manieren aandacht besteed aan de grote rijkdom van de ‘Taal van Tilburg’. Zoals het digitaliseren van cassettebandjes met gesprekken in het Tilburgs dialect, een wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop de eerste Turkse gastarbeiders in Tilburg Nederlands leerden en iets heel speciaals, de Tilburgse dieventaal.

Als je in Tilburg om je heen kijkt zie je overal talrijke uitingen van de hedendaagse taal van de zesde stad van het land. Dat kan bijvoorbeeld Arabisch zijn op de winkelruit van een islamslagerij, graffiti, reclames of oude opschriften zoals tegen de gevel van het vroegere café Souvenir des Montagnards aan het Korvelplein. Zo zijn er zeer veel opschriften die zich laten ‘lezen’ als een boek over hedendaags Tilburg. En het Tilburg van 2012 is een interculturele stad waarin nog volop dialect wordt gesproken, een thema waar de Stichting Tilburgse Taol zich al twintig jaar bezighoudt.

Voor de fotowedstrijd worden de Tilburgers opgeroepen alles wat geschreven is langs de openbare weg te fotograferen. Dure camera’s zijn hiervoor niet nodig; iedereen kan meedoen. In november wordt met deze foto’s een tentoonstelling ingericht. Het kiezen van winnaars gaat gebeuren door een jury onder leiding van fotograaf Jan Stads, die onlangs nog een boek over lepra in Suriname publiceerde. Deelnemende foto’s kunnen worden verstuurd via WeTransfer of per email naar
stads@home.nl.

Deze wedstrijd is een activiteit van de Tilburgse Foto Akkedeemie, een van de opleidingen die de Stichting Tilburgse Taol organiseert. Andere cursussen zijn onder meer de Brabantse Tonpraot Akkedeemie en de taallessen van Petra Robben. De fotocursus wordt al een paar jaar met succes gegeven door Jan Stads van fotobureau Px4Profs. Er is nu gekozen voor een combinatie van het leren van het gebruik van de fotocamera in de Tilburgse omgeving en tegelijk deelname aan de fotocursus. De fotocursus (aanvang 23 april) wordt steeds gegeven aan de hand van een thema. Dit keer is het thema ‘Taal van Tilburg’. Deelname aan de fotocursus kost 200 euro. Opgeven bij Ruud van Doorn van de Stichting Tilburgse Taol via
rvdoorn@ozet.nl of 06-50601127.